class="logo

Мисија и визија

ВИЗИЈА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА


Подстицајан и пријатан образовни и научноистраживачки амбијент са иновативним и функционалним студијским програмима, креативним и подржавајућим особљем, занимљивим ваннаставним садржајима, те позитивним имиџом у заједници


МИСИЈА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА


Филозофски факултет је чланица Универзитета у Бањој Луци која је почела са радом 1994. године, баштинећи традицију Учитељске школе основане 1925. године, те Више педагошке школе (основане 1950. године) и Педагошке академије (основане 1969. године). На Филозофском факултету се изучавају друштвене и хуманистичке науке кроз рад четири катедре (филозофија, историја, педагогија и методике, психологија) које реализују студијске програме унутар шест области (филозофија, историја, педагогија, психологија, учитељски студиј и предшколско васпитање). У склопу Филозофског факултета дјелују и: Институт за хуманистичке и друштвене науке, Лабораторија за експерименталну психологију, Центар за цјеложивотно учење, Психолошко савјетовалиште за студенте, Савез студената.  


Кроз иновативан наставни процес, продуктиван научно-истраживачки рад и ваннаставне активности развија се критичко мишљење и постигнуће студената, те стичу примјењива савремена знања, академске и васпитне вјештине које омогућавају квалитетан рад у пракси и боље разумијевање друштвене стварности. 


Образовањем студената, препознатљивим програмима у заједници, сарадњом са сродним домаћим и међународним институцијама, утицајем на друштвене регулативе, Филозофски факултет доприноси развоју хуманијег и духовнијег друштва те побољшању општег квалитета живота.