class="logo

Мисија и визија

ВИЗИЈА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА


Подстицајан и пријатан образовни амбијент којег карактеришу иновативни и функционални студијски програми, креативно и подржавајуће наставно особље, занимљиви ваннаставни садржаји те позитиван имиџ у заједници.


МИСИЈА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА


Филозофски факултет је чланица Универзитета у Бањој Луци која је почела са радом 1994. године, баштинећи традицију Учитељске школе основане 1925. године, Више педагошке школе (основане 1950. године) и Педагошке академије (основане 1969. године). На Филозофском факултету се изучавају друштвене и хуманистичке науке кроз студијске програме: Филозофија, Психологија, Педагогија, Историја, Учитељски студиј и Предшколско васпитање.


Кроз иновативан наставни процес, продуктиван научно-истраживачки рад и додатне ваннаставне активности развија се критичко мишљење и постигнуће студената те стичу примјењива савремена знања, академске и васпитне вјештине и умијећа, које омогућавају квалитетан рад у пракси и боље разумјевање друштвене стварности.


Образовањем студената, препознатљивим програмима у заједници, сарадњом са домаћим и међународним институцијама, утицајем на друштвене политике, Филозофски факултет доприноси развоју хуманијег и духовнијег друштва те побољшању општег квалитета живота.