class="logo

Међународна сарадња

Филозофски факултет је посљедњих година нарочито активан у области међународне сарадње. Осим редовне размјене студената у склопу Ерасмус+ мреже, протеклих година је значајно порастао број размјена наставног, али и административног особља и у погледу долазеће и одлазеће размјене. Посебно добра сарадња је остварена са сљедећим институцијама: Међународни психоаналитички универзитет у Берлину (Њемачка), Универзитет у Гранади (Шпанија), Аристотел Универзитет у Солуну (Грчка) и Филозофски факултет у Љубљани (Словенија). Такође расте и број међународних институција у региону и ван њега са којима наши запослени реализују различите истраживачко-стручне пројекте, који се додатно осмишљавају унутар академских мрежа CОST и CEEPUS у којима наш наставни кадар учествује.


Више општих информација о размјенама се може наћи читањем Водича за размјену студената и особља Универзитета у Бањој Луци,који је објављен и на енглеском језику за долазну размјену. Актуелне информације о приликама за размјену се ажурно достављају на интернет страници, Facebook страници Факултета и огласној плочи.


Правни и технички аспекте размјене су дефинисани Правилником о међународној размјени студената и особља Универзитета и Правилима о раду Комисије и критеријумима за спровођење поступка рангирања кандидата за размјену одлазећих студената и особља у оквиру програма Еразмус+ КА107 за размјене које су заједничке за читав Универзитет, као и за оне за које је задужен Факултет.


Додатне информације о организацији размјени се могу добити слањем мејла Kоординатору за међународну сарадњу, проф. др Славици Тутњевић erasmus@ff.unibl.org, док се конкретне информације у погледу припремања Уговора о учењу на другој институцији и поступка признавања испита могу добити од Академских координатора за међународну размјену студената и особља: проф. др Боривоје Милошевић (Историја; borivoje.milosevic@ff.unibl.org), проф. др Драженко Јоргић (Педагогија, Предшколско васпитање и Учитељски студиј; drazenko.jorgic@ff.unibl.org), проф. др Горан Стојановић (Филозофија; goran.stojanovic@ff.unibl.org) и проф. др Синиша Лакић (Психологија; sinisa.lakic@ff.unibl.org).