class="logo

Јавне одбране


 • Одбрана мастер рада - Горана Јанковић

Дана 05.07.2024. године (петак) у 12.00 часова кандидат Горана Јанковић брани мастер рад под називом: „ДОЖИВЉАЈ ЛИЧНОГ РАСТА И РАЗВОЈА И ЗАДОВОЉСТВО СТУДИРАЊЕМ КОД СТУДЕНАТА ПСИХОЛОГИЈЕ НАКОН ВОЛОНТЕРСКОГ ИСКУСТВА“  . 

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци


 • Одбрана мастер рада - Милица Вракела

Дана 24.06.2024. године (понедељак) у 13.30 часова кандидат Милица Вракела брани мастер рад под називом: „ЕФЕКТ РЕФЕРЕНТНЕ ТАЧКЕ НА СУБЈЕКТИВНИ ДОЖИВЉАЈ ФУНКЦИОНАЛНЕ И НЕФУНКЦИОНАЛНЕ ПОРОДИЧНЕ ДИНАМИКЕ“. 

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци


 • Одбрана мастер рада - Марија Максимовић

Дана 24.06.2024. године (понедељак) у 12.00 часова кандидат Марија Максимовић брани мастер рад под називом: „УТИЦАЈ УСАМЉЕНОСТИ НА ИЗВРШНЕ ФУНКЦИЈЕ СТУДЕНАТА“ . 

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци


 • Одбрана мастер рада - Душан Драгаш

Дана 30.05.2024. године (четвртак) у 11.00 часова кандидат Душан Драгаш брани мастер рад под називом: „ДРВАР (1945-1955)“

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци


 • Одбрана мастер рада - Дарадан Михаела

Дана 27.05.2024. године (понедељак) у 13.30 часова кандидат Дарадан Михаела брани мастер рад под називом: „ИЗВРШНЕ ФУНКЦИЈЕ ОБОЉЕЛИХ ОД ПАРКИНСОНОВЕ БОЛЕСТИ“

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци


 • Одбрана мастер рада - Бранка Лепир-Шиник

Дана 27.05.2024. године (понедељак) у 12.00 часова кандидат Бранка Лепир-Шиник брани мастер рад под називом: „ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНА ЕФИКАСНОСТ ПРИМЈЕНЕ ДРАМСКОГ МЕТОДА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ“

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци


 • Одбрана мастер рада - Дајана Благојевић

Дана 13.05.2024. године (понедељак) у 14.30 часова кандидат Дајана Благојевић брани мастер рад под називом: „ЗАХТЈЕВИ ПОСЛА И СТИЛ РУКОВОЂЕЊА КАО ПРЕДИКТОРИ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ“

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана докторске дисертације - Емина Капић

Дана 16.05.2024. године (четвртак) у 12.00 часова кандидаткиња мр Емина Капић брани докторску дисертацију под називом:

„ВРЕДНОСНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ И УКЉУЧЕНОСТ УЧЕНИКА У НАСТАВУ“.

Одбрана докторске дисертације ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Миладин Вуковић

Дана 22.04.2024. године (понедељак) у 12.40 часова кандидат Миладин Вуковић брани мастер рад под називом: „ЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ ЗЕМЉЕ У ТИТУЛАТУРИ УГАРСКИХ ВЛАДАРА“

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Миланка Кузмић

Дана 24.04.2024. године (сриједа) у 13.00 часова кандидат Миланка Кузмић брани мастер рад под називом: „ЕФЕКТИ ПОХАЂАЊА ВРТИЋА НА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА“

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Георгије Вулић

Дана 23.01.2024. године (уторак) у 12.00 часова кандидат Георгије Вулић брани мастер рад под називом: „ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И БОРБЕНА ДЕЈСТВА ХЕРЦЕГОВАЧКОГ КОРПУСА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1992. ГОДИНЕ“

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана докторске дисертације - Соња Каурин

Дана 26.01.2024. године (петак) у 11.00 часова кандидаткиња Соња Каурин брани докторску дисертацију под називом: ,,ДЕФИНИЦИЈЕ, ПРИМЈЕРИ И АНАЛОГИЈЕ КАО СРЕДСТВА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ “.

Одбрана докторске дисертације ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Драгана Јанкелић

Дана 08.12.2023. године (петак) у 11.00 часова кандидаткиња Драгана Јанкелић брани мастер рад под називом: „КРИЗА ЕВРОПСКЕ ДУХОВНОСТИ – ФЕНОМЕНОЛОШКИ ОСВРТ НА КРИЗУ ЕВРОПСКОГ ХУМАНИТЕТА"

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Бранко Јанкелић

Дана 08.12.2023. године (петак) у 12.00 часова кандидаткиња Бранко Јанкелић брани мастер рад под називом: „ДОСТОЈЕВСКИ – ЗАО ДУХ АТЕИЗМА"

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Дејана Дејановић

Дана 01.12.2023. године (петак) у 09.00 часова кандидаткиња Дејана Дејановић брани мастер рад под називом: „ЗАХТЈЕВИ ПОСЛА И СТИЛ РУКОВОЂЕЊА КАО ПРЕДИКТОРИ САГОРИЈЕВАЊА НА ПОСЛУ "

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Ивана Ботута

Дана 24.11.2023. године (петак) у 10.00 часова кандидаткиња Ивана Ботута брани мастер рад под називом: „АФЕКТИВНА ВЕЗАНОСТ И СТРЕСНА ИСКУСТВА КАО ПРЕДИКТОРИ РАНИХ МАЛАДАПТИВНИХ СХЕМА И РЕЗИЛИЈЕНТНОСТИ МЛАДИХ"

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана докторске дисертације - мр Слободан Јовић

Дана 03.11.2023. године (петак) у 12.00 часова кандидат мр Слободан Јовић брани докторску дисертацију под називом: „ИМПЛИЦИТНО ВАСПИТАЊЕ У СРПСКОЈ АУТОРСКОЈ ПОЕЗИЈИ ЗА ДЈЕЦУ“.

Одбрана докторске дисертације ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Драгана Гојић

Дана 29.09.2023. године (петак) у 13.00 часова кандидаткиња Драгана Гојић брани мастер рад под називом: „ДЈЕЧИЈА ИГРА У ФУНКЦИЈИ ВАСПИТАЊА ЕМОЦИОНАЛНОСТИ ДЈЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА “.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Југовић Сунчица  

Дана 29.09.2023. године (петак) у 9.00 часова кандидаткиња Југовић Сунчица  брани мастер рад под називом: „РЕЛАЦИЈЕ АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ, КАПАЦИТЕТА ЗА МЕНТАЛИЗАЦИЈУ И ПСИХОЛОШКОГ ДОЖИВЉАЈА COVID-19 ПАНДЕМИЈЕ КОД СТУДЕНАТА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Ивана Митровић

Дана 29.09.2023. године (петак) у 15,00 часова кандидаткиња Ивана Митровић  брани мастер рад под називом: „МАТЕМАТИЧКА АНКСИОЗНОСТ КАО ДЕТЕРМИНАНТА ШКОЛСКОГ ПОСТИГНУЋА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Маријана Савић  

Дана 29.09.2023. године (петак) у 13,00 часова кандидаткиња Маријана Савић  брани мастер рад под називом: „ПОВЕЗАНОСТ ТАКМИЧАРСКЕ АНКСИОЗНОСТИ И ЛОКУСА КОНТРОЛЕ КОД СПОРТИСТА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.

 

 • Одбрана мастер рада - Зоран Комјеновић 

Дана 29.09.2023. године (петак) у 12,00 часова кандидат Зоран Комјеновић брани мастер рад под називом: „СТАВОВИ МЛАДИХ ПРЕМА МОРАЛНО УПИТНИМ ПОНАШАЊИМА У РЕЛАЦИЈИ СА ЦРТАМА ЛИЧНОСТИ И РЕЛИГИОЗНОШЋУ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Драгослав Илић 

Дана 29.09.2023. године (петак) у 9,00 часова кандидат Драгослав Илић брани мастер рад под називом: „УЛОГА ЈАСЕНОВАЧКОГ МНЕМОНИЧКОГ НАСЉЕЂА У ОБЛИКОВАЊУ СЛИКЕ ЈАСЕНОВАЧКИХ ЛОГОРА СМРТИ У ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКОМ СРПСКОМ ДРУШТВУ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Добривоје Јовчић

Дана 29.09.2023. године (петак) у 9,00 часова кандидат Добривоје Јовчић брани мастер рад под називом: „СОЦИОПСИХОЛОШКИ КОРЕЛАТИ СТАВА ПРЕМА МИГРАНТИМА КОД МЛАДИХ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Војин Стриковић 

Дана 29.09.2023. године (петак) у 10,00 часова кандидат Војин Стриковић брани мастер рад под називом: „РЕЛИГИОЗНОСТ, СЕКСУАЛНА ОТВОРЕНОСТ И РЕАКТИВНОСТ НА ПАТОГЕНЕ КАО ПРЕДИКТОРИ ЕТНОЦЕНТРИЗМА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Љиљана Остојић

Дана 29.09.2023. године (петак) у 11,00 часова кандидаткиња Љиљана Остојић брани мастер рад под називом: „РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ЗАПОСЛЕНИХ И НЕЗАПОСЛЕНИХ У ЗАДОВОЉСТВУ ЖИВОТОМ, САМОПОШТОВАЊУ И ОСОБИНАМА ЛИЧНОСТИ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Душка Балабан 

Дана 29.09.2023. године (петак) у 11,00 часова кандидаткиња Душка Балабан брани мастер рад под називом: „ОТВОРЕН СИСТЕМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА И ОСОБЕНОСТИ ПРИМЈЕНЕ У ПРАКСИ ЈЕДНОГ ВРТИЋА У ГРАДУ МИНХЕНУ “.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Драгана Вукотић 

Дана 29.09.2023. године (петак) у 9,00 часова кандидаткиња Драгана Вукотић брани мастер рад под називом: „ПЕДАГОШКИ ОБЛИКОВАНА СРЕДИНА ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА И РАНО УЧЕЊЕ “.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Сања Шљивић

Дана 29.09.2023. године (петак) у 14,00 часова кандидаткиња Сања Шљивић брани мастер рад под називом: „ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОБРАЗОВНИХ ПОТРЕБА ЗАПОСЛЕНИКА У СПЕЦИФИЧНИМ ПРОИЗВОДНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Драгана Кесић

Дана 28.09.2023. године (четвртак) у 12,30 часова кандидаткиња Драгана Кесић брани мастер рад под називом: „ЗАСТУПЉЕНОСТ НЕФОРМАЛНОГ И ИНФОРМАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЈЕЦЕ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.

 

 • Одбрана мастер рада - Драгана Здјелар

Дана 28.09.2023. године (четвртак) у 9,00 часова кандидаткиња Драгана Здјелар брани мастер рад под називом: „ПЕРЦЕПЦИЈА ВАСПИТАЧА О ОБИЉЕЖЈИМА ПРЕЗАШТИЋУЈУЋИХ РОДИТЕЉА И САРАДЊЕ С ЊИМА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Јована Баошић

Дана 28.09.2023. године (четвртак) у 13,00 часова кандидаткиња Јована Баошић брани мастер рад под називом: „ЗАДОВОЉСТВО ЖИВОТОМ, ПРИПАДНОСТ ШКОЛИ И УЧЕНИЧКО ПОСТИГНУЋЕ: ЕКСТЕНЗИЈА И РЕАНАЛИЗА БИХ ПИСА 2018 ПОДАТАКА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Бојана Михајловић

Дана 28.09.2023. године (четвртак) у 14,00 часова кандидаткиња Бојана Михајловић брани мастер рад под називом: „АДВЕРЗИВНА ИСКУСТВА ИЗ ДЈЕТИЊСТВА И АНКСИОЗНОСТ У ШКОЛСКОМ КОНТЕКСТУ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Маја Рујевић

Дана 28.09.2023. године (четвртак) у 15,00 часова кандидаткиња Маја Рујевић брани мастер рад под називом: „ДОЖИВЉАЈ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА О ОНЛАЈН И СКРАЋЕНОЈ НАСТАВИ ЗА ВРИЈЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ У ОДНОСУ НА ТРАДИЦИОНАЛНИ НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Никола Борковић

Дана 28.09.2023. године (четвртак) у 10,00 часова кандидат Никола Борковић брани мастер рад под називом: „ЛОГОР РАТНИХ ЗАРОБЉЕНИКА „МАЊАЧА“ 1992“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Милена Михаљевић 

Дана 28.09.2023. године (четвртак) у 10,00 часова кандидаткиња Милена Михаљевић брани мастер рад под називом: „ПОЛИТИЧКА УПОТРЕБА ХЕРАЛДИЧКОГ СИМБОЛА ЉИЉАНА У ИЗГРАДЊИ БОШЊАЧКОГ ИДЕНТИТЕТА (1991-1995)“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Наташа Млађеновић

Дана 28.09.2023. године (четвртак) у 10,30 часова кандидаткиња Наташа Млађеновић брани мастер рад под називом: „МЕТОДИЧКА ОБИЉЕЖЈА УПОЗНАВАЊА ДЈЕЦЕ С ОКОЛИНОМ И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ У ВРТИЋИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ “.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада -  Петар Лончар 

Дана 28.09.2023. године (четвртак) у 12,30 часова кандидат Петар Лончар брани мастер рад под називом: „РОДЕЗИЈСКИ РАТ (1965-1980)“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету


 • Одбрана мастер рада - Димитрије Живановић

Дана 28.09.2023. године (четвртак) у 15,00 часова кандидат Димитрије Живановић брани мастер рад под називом: „НАСТАНАК ИЗРАЕЛА И ПОЛИТИЧКА УЛОГА ДАВИДА БЕН-ГУРИОНА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 •  Одбрана мастер рада - Јанко Јоксимовић

Дана 27.09.2023. године (сриједа) у 13,00 часова кандидат Јанко Јоксимовић брани мастер рад под називом: „Клин у комунистичком блоку: Улога Џорџа Ф. Кенана у приближавању ФНР Југославије Западу“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Јелена Кецман

Дана 27.09.2023. године (сриједа) у 14,00 часова кандидаткиња Јелена Кецман брани мастер рад под називом: „Западна граница босанске државе у 14. и 15. вијеку“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Оливера Јањић

Дана 27.09.2023. године (сриједа) у 13,00 часова кандидаткиња Оливера Јањић брани мастер рад под називом: „ИДЕНТИФИКОВАЊЕ И УВАЖАВАЊЕ ИНДИВИДУАЛНИХ РАЗЛИКА ДЈЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА У ВРТИЋУ ИЗ УГЛА ВАСПИТАЧА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Ксенија Видаковић

Дана 27.09.2023. године (сриједа) у 15,00 часова кандидаткиња Ксенија Видаковић брани мастер рад под називом: „СЦЕНСКА ЛУТКА У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЊА КОМУНИКАЦИЈЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ДЈЕТЕТА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Бојана Кос 

Дана 26.09.2023. године (уторак) у 12,00 часова кандидаткиња Бојана Кос брани мастер рад под називом: „ИЗБОР ИГРАЧАКА КОД ДЈЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА У ОДНОСУ НА ПОЛ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 •   Одбрана мастер рада - Данило Васиљевић 

Дана 26.09.2023. године (уторак) у 11,30 часова кандидат Данило Васиљевић брани мастер рад под називом: „ПЕРЦЕПЦИЈЕ УЧИТЕЉА И РОДИТЕЉА О ВРИЈЕДНОСТИМА И ОГРАНИЧЕЊИМА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ДИГИТАЛНИ СВИЈЕТ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 •   Одбрана мастер рада - Тања Друговић 

Дана 26.09.2023. године (уторак) у 10,00 часова кандидаткиња Тања Друговић брани мастер рад под називом: „ПЕДАГОШКО ОБРАЗОВАЊЕ РОДИТЕЉА ЗА ПРИМЈЕНУ МЕТОДА ПОДСТИЦАЊА И СПРЕЧАВАЊА У ВАСПИТАЊУ ДЈЕЦЕ МЛАЂЕГ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 •   Одбрана мастер рада - Ивана Бабић  

Дана 26.09.2023. године (уторак) у 12,00 часова кандидаткиња Ивана Бабић  брани мастер рад под називом: „УТИЦАЈ ОЧЕКИВАЊА НА ОПАЖАЊЕ СЛОЖЕНИХ ВИЗУЕЛНИХ СТИМУЛУСА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 •  Одбрана мастер рада - Нина Тешинић  

Дана 26.09.2023. године (уторак) у 10,00 часова кандидаткиња Нина Тешинић  брани мастер рад под називом: „ХИЈЕРАРХИЈА АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ И КАПАЦИТЕТ ЗА МЕНТАЛИЗАЦИЈУ КАО ПРЕКТОРИ РЕЗИЛИЈЕНТНОСТИ СТУДЕНАТА “.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 •   Одбрана мастер рада - Дивна Јока  

Дана 26.09.2023. године (уторак) у 9,00 часова кандидаткиња Дивна Јока  брани мастер рад под називом: „ПСИХОЛОШКИ ДОЖИВЉАЈ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 КОД КОРИСНИКА ДНЕВНОГ ЦЕНТРА ЗА ДЈЕЦУ У РИЗИКУ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 •   Одбрана мастер рада - Сања Гојковић  

Дана 26.09.2023. године (уторак) у 11,00 часова кандидаткиња Сања Гојковић  брани мастер рад под називом: „УТИЦАЈ КОНТЕКСТА НА ЗАКЉУЧИВАЊЕ О ВЕРТИКАЛНОМ ХИЦУ НАВИШЕ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 •   Одбрана мастер рада - Гордана Ружић 

Дана 26.09.2023. године (уторак) у 14,00 часова кандидаткиња Гордана Ружић  брани мастер рад под називом: „ИРАЦИОНАЛНА УВЈЕРЕЊА И САМОЕФИКАСНОСТ КАО ПРЕДИКТОРИ АНКСИОЗНОСТИ КОД СТУДЕНАТА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Јелена Голић 

Дана 26.09.2023. године (уторак) у 13,00 часова кандидаткиња Јелена Голић  брани мастер рад под називом: „ДОЖИВЉАЈ УЧИТЕЉА ОСНОВНИХ ШКОЛА О ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада -  Никлолина Божановић

Дана 26.09.2023. године (уторак) у 12,00 часова кандидаткиња Никлолина Божановић  брани мастер рад под називом: „ДОЖИВЉАЈ СРЕДЊОШКОЛСКИХ НАСТАВНИКА О ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Милица Бркић  

Дана 26.09.2023. године (уторак) у 15,00 часова кандидаткиња Милица Бркић  брани мастер рад под називом: „ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА, РАДНИ ЛОКУС КОНТРОЛЕ И ОРГАНИЗАЦИОНА КУЛТУРА КАО ПРЕДИКТОРИ САГОРИЈЕВАЊА НА ПОСЛУ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада -  Славена Новаковић

Дана 26.09.2023. године (уторак) у 11,00 часова кандидаткиња Славена Новаковић брани мастер рад под називом: „АФЕКТИВНА ВЕЗАНОСТ ПРЕМА РАЗЛИЧИТИМ ФИГУРАМА И КАПАЦИТЕТ ЗА МЕНТАЛИЗАЦИЈУ КАО ПРЕДИКТОРИ ПСИХОЛОШКЕ ФЛЕКСИБИЛНОСТИ СТУДЕНАТА“

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 •  Одбрана мастер рада -  Петра Јагић 

Дана 26.09.2023. године (уторак) у 13,00 часова кандидаткиња Петра Јагић брани мастер рад под називом: „УЧЕНИЧКА И РОДИТЕЉСКА ОЧЕКИВАЊА КАО ПРЕДИКТОРИ АКАДЕМСКО-КАРИЈЕРНИХ БОЈАЗНИ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 •  Одбрана мастер рада - Миланка Томић 

Дана 26.09.2023. године (уторак) у 15,00 часова кандидаткиња Миланка Томић брани мастер рад под називом: „ИРАЦИОНАЛНА УВЈЕРЕЊА И САМОЕФИКАСНОСТ КАО ПРЕДИКТОРИ АНКСИОЗНОСТИ КОД СТУДЕНАТА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 •  Одбрана мастер рада -  Вања Теодоровић 

Дана 26.09.2023. године (уторак) у 8,00 часова кандидаткиња Вања Теодоровић брани мастер рад под називом: „ПОВЕЗАНОСТ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА И ПСИХОСОМАТСКИХ СИМПТОМА У СТУДЕНТСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Маја Видовић

Дана 26.09.2023. године (уторак) у 15,00 часова кандидаткиња Маја Видовић брани мастер рад под називом: „БОСАНСКИ ПАШАЛУК У УЏБЕНИЦИМА ИСТОРИЈЕ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Александар Дуроњић

Дана 26.09.2023. године (уторак) у 11,00 часова кандидат Александар Дуроњић брани мастер рад под називом: "Генеологија Хајдегеровог појма времена“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Срђан Прерадовић

Дана 26.09.2023. године (уторак) у 13,00 часова кандидат Срђан Прерадовић брани мастер рад под називом: „САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ И ЈУЛСКА КРИЗА НА СТРАНИЦАМА БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКЕ ШТАМПЕ 1914. ГОДИНЕ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 •  Одбрана мастер рада - Данило Зец

Дана 25.09.2023. године (понедјељак) у 9,00 часова кандидат Данило Зец брани мастер рад под називом: „СКУПШТИНА СРПСКОГ НАРОДА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ОД 24.ОКТОБРА 1991. ДО 12. МАЈА 1992“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 •   Одбрана мастер рада - Дуња Митровић

Дана 25.09.2023. године (понедјељак) у 11,00 часова кандидаткиња Дуња Митровић брани мастер рад под називом: „СОЦИОПЕДАГОШКИ ЧИНИОЦИ СОЦИЈАЛНЕ НЕПРИХВАЋЕНОСТИ У ОДЈЕЉЕЊУ УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА “.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 •   Одбрана мастер рада - Марина Јефтић

Дана 25.09.2023. године (понедјељак) у 12,00 часова кандидаткиња Марина Јефтић  брани мастер рад под називом: „ИДЕНТИФИКАЦИЈА ДИГИТАЛНОГ ВРШЊАЋКОГ НАСИЉА НА МЛАЂЕМ ШКОЛСКОМ УЗРАСТУ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Марија Тепић

Дана 20.09.2023. године (сриједа) у 10,00 часова кандидаткиња Марија Тепић брани мастер рад под називом: „ИНТЕРСУБЈЕКТИВНА САГЛАСНОСТ УЧЕНИКА, ЊИХОВИХ РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА У ПРОЦЈЕНИ УЧЕНИЧКИХ ИЗВРШНИХ ФУНКЦИЈА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Милорад Костадиновић

Дана 20.09.2023. године (сриједа) у 9,00 часова кандидат Милорад Костадиновић брани мастер рад под називом: „УТИЦАЈ ФРЕКВЕНЦИЈЕ РЕЧИ НА ЕФЕКАТ ПОЗИЦИЈЕ У НИЗУ У ЗАДАТКУ НЕПОСРЕДНЕ СЛОБОДНЕ РЕПРОДУКЦИЈЕ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 •  Одбрана мастер рада – Вања Бабић

Дана 19.09.2023. године (уторак) у 12,00 часова кандидаткиња Вања Бабић брани мастер рад под називом: „РАЗВОЈ ПРОФЕСИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧИТЕЉА ЗА РАД У ПРОДУЖЕНОМ ШКОЛСКОМ БОРАВКУ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Наташа Чолић

Дана 18.09.2023. године (петак) у 10,30 часова кандидаткиња Наташа Чолић брани мастер рад под називом: „УСАВРШАВАЊЕ ПЕДАГОШКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧИТЕЉА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Ђорђе Боснић

Дана 15.09.2023. године (петак) у 11,00 часова кандидат Ђорђе Боснић брани мастер рад под називом: „ПОВЕЗАНОСТ ЕМПАТИЈЕ И АЛТРУИЗМА СА СТИЛОВИМА И НАЧИНИМА РАДА НАСТАВНИКА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Данијела Думановић

Дана 14.09.2023. године (четвртак) у 12,00 часова кандидаткиња Данијела Думановић брани мастер рад под називом: „ПОДСТИЦАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ДЈЕЦЕ ПОМОЋУ ОБРАЗОВНОГ СОФТВЕРА У ДЈЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Јелена Кривокућа

Дана 14.09.2023. године (четвртак) у 11,00 часова кандидаткиња Јелена Кривокућа брани мастер рад под називом: „УТИЦАЈ СТАРЕЊА НА ДОСТУПНОСТ ПОЈМОВА ИЗ РАЗЛИЧИТО ВАРИЈАБИЛНИХ НАДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада –Касандра Рибић

Дана 14.09.2023. године (четвртак) у 10,00 часова кандидаткиња Касандра Рибић брани мастер рад под називом: „РОДИТЕЉСТВО И УТИЦАЈ ПРИСТРАСНОСТИ ИСХОДА НА ЕВАЛУАЦИЈУ ОДЛУКЕ О ВАКЦИНИСАЊУ ДЈЕЦЕ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци


 • Одбрана мастер рада – Исидора Ећим

Дана 14.09.2023. године (четвртак) у 9,00 часова кандидаткиња Исидора Ећим брани мастер рад под називом: „COVID-19 И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА У УСЛОВИМА НЕИЗВЈЕСНОСТИ У МЕДИЦИНСКОМ ДОМЕНУ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Младен Мајсторовић

Дана 14.09.2023. године (четвртак) у 10,30 часова кандидат Младен Мајсторовић брани мастер рад под називом: „КОМУНИКАЦИЈА И ОБЛИЦИ САРАДЊЕ РОДИТЕЉА И ВАСПИТАЧА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Дајана Сукара

Дана 14.09.2023. године (четвртак) у 08,30 часова кандидаткиња Дајане Сукара брани мастер рад под називом: „ПРИМЈЕР ОБРАЗОВАЊА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ-СТУДИЈА СЛУЧАЈА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада - Марина Ромић

Дана 13.09.2023. године (сриједа) у 11,00 часова кандидаткиња Марина Ромић брани мастер рад под називом: „УТИЦАЈ ТИПОГРАФСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА НА БРЗИНУ ОБРАДЕ ЛАТИНИЧНИХ И ЋИРИЛИЧНИХ РИЈЕЧИ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Дарио Дринић

Дана 07.07.2023. године (петак) у 11,00 часова кандидат Дарио Дринић брани мастер рад под називом: „СРПСКА ПРАВОСЛАВНАЦРКВА У БОСАНСКОЈ ГРАДИШЦИ И ОКОЛИНИ (1918-1941)“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Божидарка Чичић

Дана 07.07.2023. године (петак) у 12,00 часова кандидаткиња Божидарка Чичић брани мастер рад под називом: „ПОВЕЗАНОСТ ПОЗНАВАЊА ЕКОЛОШКИХ САДРЖАЈА И СОЦИЈАЛНОГ ОКРУЖЕЊА УЧЕНИКА МЛАЂИХ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Биљана Лакић

Дана 06.07.2023. године (четвртак) у 12,00 часова кандидаткиња Биљана Лакић брани мастер рад под називом: „ПРЕФЕРЕНЦИЈЕ УЧИТЕЉА У ВЕЗИ СА ИНОВИРАЊЕМ ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Немања Вукановић

Дана 05.07.2023. године (сриједа) у 12,00 часова кандидат Немања Вукановић брани мастер рад под називом: „ПЕДАГОШКЕ ИДЕЈЕ ПОКРЕТА НОВЕ ШКОЛЕ У ЧАСОПИСУ „УЧИТЕЉ“ (1920-1941)“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Марија Маленчић

Дана 30.06.2023. године (петак) у 10,00часова кандидаткиња Марија Маленчић брани мастер рад под називом: „ЕФЕКАТ РАЗЛИЧИТИХ ТИПОВА АРГУМЕНАТА НА СТАВОВЕ ПРЕМА ФИЗИЧКОМ КАЖЊАВАЊУ ДЈЕЦЕ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Анђела Велимир

Дана 30.06.2023. године (петак) у 9,00 часова кандидаткиња Анђела Велимир брани мастер рад под називом: „СТАВОВИ ПРЕМА ФИЗИЧКОМ КАЖЊАВАЊУ ДЈЕЦЕ ИЗ АУТИСТИЧНОГ СПЕКТРА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Ања Перић

Дана 29.06.2023. године (четвртак) у 14,00часова кандидаткиња Ања Перић брани мастер рад под називом: „СТРАТЕГИЈЕ УЧЕЊА, КОГНИТИВНЕ СПОСОБНОСТИ И ЦРТЕ ЛИЧНОСТИ КАО ПРЕДИКТОРИ СРЕДЊОШКОЛСКИХ ОЦЈЕНА“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Огњен Тадић

Дана 29.06.2023. године (четвртак) у 15,00часова кандидат Огњен Тадић брани мастер рад под називом: „ПСИХОМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА СКАЛЕ ЖИВОТНИХ ПОЗИЦИЈА И ОДНОС ЖИВОТНИХ ПОЗИЦИЈА СА ДИМЕНЗИЈАМА АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ И САМОПОИМАЊЕМ“.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Предраг Лозо

Дана 23. 06. 2023. године. (петак) у 10.00 часова кандидат Предраг Лозо брани мастер рад под називом: „ЗЛОЧИНИ НАД СРБИМА У МОСТАРУ И ОКОЛИНИ (1992-1995)“. Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Мирела Скопљак

Мирела Скопљак браниће мастер рад под називом „АФЕКТИВНА ВЕЗАНОСТ И КВАЛИТЕТ ПАРТНЕРСКИХ ОДНОСА“ , 22. фебруара 2023. године са почетком у 12 часова.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Симонида Паштар

Симонида Паштар браниће мастер рад под називом: „СИМПТОМИ АНКСИОЗНОСТИ И ДЕПРЕСИВНОСТИ КОД POST-COVID-19 ПАЦИЈЕНАТА“, 20. 04. 2023. године са почетком у 10.00 часова.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Милица Трубарац

Милица Трубарац браниће мастер рад под називом: „ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ И СТАВОВИ О СУИЦИДУ СТУДЕНАТА МЕДИЦИНЕ И ПСИХОЛОГИЈЕ“,20. 04. 2023. године са почетком у 9.00 часова.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Љиљана Качар

Љиљана Качар браниће мастер рад под називом: „ПЕРЦЕПЦИЈА УЧИТЕЉА И РОДИТЕЉА О ДОМАЋИМ ЗАДАЋАМА УЧЕНИКА ПРВЕ И ДРУГЕ ТРИЈАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ“, 19. 05. 2023. године са почетком у 12.00 часова.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Јована Његован

Јована Његован браниће мастер рад под називом „ПРОЦЈЕНА ПЕДАГОШКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И МОТИВИСАНОСТ СПОРТСКИХ ТРЕНЕРА ЗА ПЕРМАНЕНТНИМ ОБРАЗОВАЊЕМ“ , 17. фебруара 2023. године са почетком у 12 часова.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.


 • Одбрана мастер рада – Ања Чавић

Ања Чавић браниће мастер рад под називом „РАЗВИЈЕНОСТ ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧИТЕЉА И ЊИХОВИ СТАВОВИ О ОБРАЗОВАЊУ НА ДАЉИНУ“ , 16. фебруара 2023. године са почетком у 12 часова.

Одбрана мастер рада ће се одржати на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.