class="logo

Јавне одбране


  • Одбрана мастер рада – МИРЕЛА СКОПЉАК

Мирела Скопљак браниће мастер рад под називом „АФЕКТИВНА ВЕЗАНОСТ И КВАЛИТЕТ ПАРТНЕРСКИХ ОДНОСА“ , 22. фебруара 2023. године са почетком у 12 часова.


  • Одбрана мастер рада – ЈОВАНА ЊЕГОВАН

Јована Његован браниће мастер рад под називом „ПРОЦЈЕНА ПЕДАГОШКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И МОТИВИСАНОСТ СПОРТСКИХ ТРЕНЕРА ЗА ПЕРМАНЕНТНИМ ОБРАЗОВАЊЕМ“ , 17. фебруара 2023. године са почетком у 12 часова.


  • Одбрана мастер рада – АЊА ЧАВИЋ

Ања Чавић браниће мастер рад под називом „РАЗВИЈЕНОСТ ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧИТЕЉА И ЊИХОВИ СТАВОВИ О ОБРАЗОВАЊУ НА ДАЉИНУ“ , 16. фебруара 2023. године са почетком у 12 часова.