Издавачка дјелатност

Филозофски факултет има богату издавачку дјелатност од оснивања. Сваке године се објављује у просјеку око 10 књига, а штампање се обезбјеђује из властитих средстава. Поред уџбеника и монографија, редовно се објављује зборник са научног скупа, те часопис Радови. Избор рукописа који ће бити објављен врши Комисија за издавачку дјелатност Филозофског факултета. Сви рукописи, укључујући и зборнике, пролазе кроз процес рецензирања. До сада је у различитим категоријама публиковано: 31 уџбеник, 85 научних монографија, 31 зборника радова, 20 књига у саиздавштву, 9 преведених наслова и 2 посебна издања, као и 25 бројева часописа Радови, 15 бројева Старог српског архива и 3 броја студентског часописа Ноема. У наставку је листа свих издања објављених до 2018. године.


Уџбеници


 • Љубомир Милутиновић, Књижевност за дјецу, 2017.
 • Милена Пашић, Психологија и филмско стваралаштво, 2017.
 • Тонко Рајковача и Jo Appebly, Кратки приручник за археолошка ископавања, 2015.
 • Милена Пашић, Психологија драмских умјетности, 2014.
 • Бранко Милосављевић, Социјална патологија као трагични вид људске егзистенције, 2014.
 • Владимир Турјачанин, Социјална психологија етничког идентитета, 2014.
 • Миле Илић, Методика наставе почетног читања и писања
 • Бранко Милосављевић, Социјална патологија
 • Бранко Милосављевић, Социјална психологија људских група
 • Бранко Милосављевић, Увод у социјалну психологију
 • Петар Стојаковић, Педагошка психологија I
 • Петар Стојаковић, Педагошка психологија II
 • Жељко Мирјанић и Снежана Савић, Социјално право са основама права
 • Бранко Милосављевић, Социјална патологија и друштво
 • Бранко Милосављевић, Социјална психологија – увод у социјалну психологију
 • Бранко Милосављевић, Социјална психологија 1 u 2 (практикум)
 • Ана Гавриловић, Социјална политика
 • Светозар Богојевић, Статистика за педагоге
 • Милован Винчић, Математика 1
 • Бранко Милосављевић, Практикум – етиологија социјалне патологије
 • Бранко Милосављевић, Практикум – увод у социјалну патологију
 • Петар Стојаковић, Педагошка психологија 1 (друго издање)
 • Ранко Пејић, Основи опште u националне историје
 • Милосав Милосављевић, Основе науке социјалног рада
 • Нада Летић, Приручник за вјежбе из психопатологије дјетињства u младости
 • Ана Гавриловић, Социјални развој u планирање
 • Ненад Сузић, Обрада података у истраживањима
 • Младен Шукало, Преглед италијанске културе и књижевности, 2005.
 • Бранко Милосављевић, Стрес, животне драме и контекст човјекових знања и нада
 • Бранко Милосављевић: Заједништво, социјалне норме и интеракција хуманог предзнака
 • Миле Илић: Методика грађанског образовања
 • Нада Летић: Психопатологија дјеце и адолесцената


Moнoгpaфије


 • Бране Р. Микановић, Основе педагогије, 2017.
 • Драго Ј. Бранковић и Бране Р. Микановић, Васпитање и слободно вријеме, 2017.
 • Миле Ђ. Илић и Татјана В. Михајловић, Историја националне педагогије, 2017.
 • Тања Станковић-Јанковић, Поглед на дијете кроз методику васпитно-образовног рада, 2017.
 • Миле Илић, Школска педагогија, 2017.
 • Славиша Јењић и Желимир Драгић, Прилози методици наставе природе и друштва, 2017.
 • Синђел Платон (Јовић), Епископ бањалучки и сремски др Андреј Фрушић, 2017.
 • Тамара Прибишев Белеслин, Драгица Милинковић и Александра Шиндић, Три теоријска приступа методици математичког образовања у раном дјетињству, 2017.
 • Славојка Бештић-Бронза, Уједињење Њемачке и југословенско јавно мнијење, 2017.
 • Светозар Богојевић, Ка виртуелној игри појмом, 2016.
 • Александра Хаџић, Афективна везаност, ране маладаптивне схеме и стресна искуства, 2016.
 • Васелић Нада, Психолошки приступи дјеци и младима са дијабетесом, 2016.
 • Борис Бабић, Византија и Босна, 2016.
 • Ђорђе Чекрлија, Студија о самопоимању и самом поимању, 2015.
 • Ивана Зечевић, Метакогнитивне вјештине и школско постигнуће, 2015.
 • Ивана Панџић, Културне везе неолита Босне и Херцеговине са неолитом сусједних области, 2015.
 • Ивана Панџић, Marc Vander Linden, Неолитски локалитет Кочићево у долини доњег тока Врбаса, 2015.
 • Ивана Јовановић, Ивана Панџић, Preston T. Miracle, Окресана камена индустрија из пећине Растуша, 2015.
 • Аранђел Смиљанић, Људи из сјенке – дипломате обласних господара, 2014.
 • Драженко Јоргић, Развој професионалних компетенција наставника, 2014.
 • Горан Латиновић, Југославија и скандинавске земље (1918-1945): дипломатски, економски и културни односи, 2014.
 • Богомир Ђукић, Философија и умјетност, 2014.
 • Лазо Ристић, Традиција и друштвена реконструкција
 • Петар Стојаковић, Когнитивни стилови и стилови учења
 • Перко Војиновић, Положај Црне Горе у Југославији и погледи црногорске интелигенције (1918-1941)
 • Милан Турјачанин, Социјално биће клерикализма
 • Ратко Јурић, Педагошко-реформаторски рад Уроша Стефана Несторовића
 • Бранко Милосављевић, Породица и млади. Социјално-психолошка истраживања
 • Остоја Ђукић, Филозофски темељи морала u права
 • Светозар Богојевић, Стилови васпитања
 • Бранко Милосављевић, Дјеца u ратне трауме. Социопсихолошки аспекти истраживања
 • Ранко Пејић, Методика u настава историје у БиХ за вријеме аустроугарске управе
 • Миодраг М. Вулин, Кочићева епска дикција
 • Драго Тешановић, Творбене категорије u поткатегорије у језику Бранка Ћопића
 • Лазо Ристић, Методолошки техницизам Карла Попера
 • Филип Турчиновић, Увод у студије међународних односа
 • Владимир Турјачанин, Национални ставови младих бошњачке и српске националности
 • Ристо Тубић, На обалама Хераклитове ријеке
 • Sven Hessle, Дарја Завиршек, Марина Ајдуковић, Иван Видановић, Жељко Мирјанић, Bodil Erikson, Милосав Милосављевић, Одрживи развој и социјални рад
 • Петар Стојаковић, Вишеструке способности за учење
 • Дијана Црњак, Терминологија куће и покућства у Лијевчу пољу и Жупи
 • Остоја Ђукић, Сфинга цивилизација
 • Перо Спасојевић, Шестогодишњаци у школи
 • Драго Бранковић, Ненад Сузић, Светозар Богојевић, Светозар Милијевић, Миле Илић, Младен Вилотијевић, Данимир Мандић, Иновације у универзитетској настави
 • Драго Бранковић, Ненад Сузић, Светозар Богојевић, Светозар Милијевић, Миле Илић, Теоријско-изведбени модели педагошких иновација
 • Владимир Турјачанин, Психосоцијални простори и етнички односи младих
 • Славица Васиљевић-Илић, Српска средњовјековна књижевност и култура у дјелу Владимира Ћоровића
 • Алекса Буха, Филозофски аспекти глобализације
 • Бранко Милосављевић, Практикум – етиологија социјалне патологије
 • Данијела Мајсторовић, Дискурс, моћ u међународна заједница
 • Драгиша Васић, Дјелатност Бранка Чубриловића у избјеглиштву (1941-1945)
 • Илија Козар, Моторичко-морфолошка развијеност u мотивација ученика у физичком васпитању
 • Бранимир Куљанин, Источно питање у руској мисли (том 1 и 2)
 • Младенко Саџак, Иманентне поетике
 • Јован Савић, Креативност, изградња заједнице u развој
 • Татјана Дуроњић, Компјутерска култура u модерни медији
 • Драженко Јоргић, Педагошка евалуација u ауто(корекција)
 • Зорица Никитовић, Типови номинације у микротопонимији Змијања
 • Ранко Поповић, Чин препознавања – огледи о српском пјесништву
 • Милена Пашић, Савремени приступи развоју мотивације
 • Милосав Милосављевић, Ана Гавриловић и Пејо Ђурашиновић, Преображај породице
 • Мирјана Стојисављевић, Ка интегралној стилистици
 • Ђорђе Вуковић, Идеолошки параграфи медијског извјештавања
 • Радмила Чокорило, Радио као медиј
 • Богомир Ђукић, Философска мисао Срба у БиХ (три тома)
 • Милена Карапетровић, Чежња за Европом. Филозофске основе идеје Европе и европског идентитета
 • Љубомир Милутиновић, Пјевачице Вука С. Караџића
 • Татјана Марјановић, Тема, рема и дискурс
 • Игор Симановић, Ћопићева фолклорна магија
 • Драженко Јоргић, Интерактивно стручно усавршавање наставника
 • Ђорђе Чекрлија, Едип у мултиваријатном загрљају
 • Светозар Богојевић, Игра и симболизација
 • Остоја Ђукић, Косово и Метохија – српски зид плача
 • Тамара Прибишев-Белеслин, Компјутерска искуства деце
 • Јованка Беванда, Дјечје потребе и рано учење
 • Боро Бронза, Аустријска политика према простору Босне и Херцеговине 1699-1788
 • Бране Микановић, Истраживачки рад ученика. Теоријске основе и модели
 • Боривоје Милошевић, Православно свештенство у друштвеном развоју Босанске крајине у другој половини XIX и почетком XX вијека
 • Петар Д. Стојаковић: Рођени да стварају (Истраживања у области психологије даровитости)
 • Мирослав Дринић: Умјетност и модерна субјективност
 • Татјана Михајловић: Самостално учење и образовно-васпитна постигнућа


Саиздавачка издања


 • Мирослав Дринић, Апофатизам и иконоклазам у савременој умјетности, 2016.
 • Бранимир Куљанин, Агора и олтар, саиздавач Удружење српско-руски мост, 2015.
 • Милена Карапетровић, У потрази за бићем. Онтолошка расправа, саиздавач Графид, Бања Лука, 2014.
 • Драган Драгомировић Приручници из теорије књижевности код Срба (1892-2010) монографија, саиздавач Графид, Бања Лука, 2014.
 • Ђорђе Чекрлија, Селф концепт – психолошки аспекти првог лица једнине, монографија, саиздавач Графид, 2014.
 • Остоја Ђукић, Горан Стојановић (приредили), Антологија морално-етичке мисли, саиздавач Графомарк Лакташи, 2013.
 • Младенко Саџак, Натуралистички наративни модели у српској прози између реализма и модерне, саиздавач Чигоја штампа Београд (2001)
 • Милосав Чаркић, Појмовник риме, саиздавач Институт за српски језик САНУ (2001)
 • Радивоје Керовић, Човјек у средишту, саиздавач Светови Нови Сад (2002)
 • Јелена Мргић-Радојчић, Доњи краји. Крајина средњовековне Босне, саиздавачи: Филозофски факултет Београд и Историјски институт Бања Лука
 • Мирослав Дринић, Криза и крај умјетности
 • Младенко Саџак, Портрет Симе Стојановића, саиздавач Задужбина Сретена Стојановића Приједор
 • Јован Савић, Бранко Милосављевић, Драго Бранковић, Страхиња Димитријевић, Млади Републике Српске (БиХ) на почетку XXI вијека, саиздавач НВО Здраво да сте, Бања Лука
 • Пејо Ђурашиновић, Млади Републике Српске (БиХ) на почетку XXI вијека, саиздавач НВО Здраво да сте, Бања Лука
 • Liber amicorum. Књижевни портрет Миљка Шиндића, саиздавач Књижевна задруга Васо Пелагић, Бања Лука
 • Зорица Турјачанин, Лампа на писаћем столу, саиздавач Удружење књижевника Српске
 • Психолошка истраживања учења и понашања (Зборник радова), саиздавач Друштво психолога Републике Српске
 • Остоја Д. Ђукић, Основе традиционалне и модерне философије Јапана
 • Љиљана Јерковић, Интерактивно усавршавање савјетодавних компетенција наставника
 • Перо Спасојевић, Методика предшколског васпитања и образовања


Преводи


 • Malcolm Payne, Савремена теорија социјалног рада (превели са енглеског проф. др Милосав Милосављевић и Катарина Милосављевић)
 • 20 најважнијих психолошких начела за учење и наставу од вртића до краја средње школе (превела Славица Тутњевић)
 • Sven Hessle, Успостављање међународних стандарда у високом образовању за социјални рад
 • Sven Hessle, Од индивидуе до интеракције (превела Есмералда Шарић)
 • Eugen Fink, Основни феномени људског постојања (превео Алекса Буха)
 • Herman Bulinger-Jirgen Novak, Мрежни социјални рад. Увод у социјални позив (превела Корнелиа Тањга)
 • Имануел Кант, Предавања о филозофском учењу о религији (превео Алекса Буха)
 • Марија Јаворник Кречич, Повезаност професионалног развоја наставника и квалитета наставе (превела Биљана Бабић)
 • Ерик Волф: Проблем учења о природном праву (превео Алекса Буха)


Посебна издања


 • Мр Слободан Станојловић, Разумијевање младих. Унапређење социјалних и емоционалних компетенција (2002)
 • Милан Стојаковић, Посттрауматски стресни поремећај (2003)


Зборници


 • Војислав Бакић - утемељивач педагошке науке код Срба (2001)
 • Положај науке у Републици Српској
 • Наука и образовање-битни чиниоци српске духовности (2000)
 • Филозофско-филолошке науке на почетку XXI вијека, проблеми и правци развоја (2001)
 • Наука и наша друштвена стварност (2002) - два тома
 • Јединство наука данас (интердисциплинарни приступ сазнању), (2003) - два тома
 • Традиција и савременост (2004)
 • Наука и образовање (2005) - два тома
 • Култура u образовање (2006) - два тома
 • Наука и савремени друштвени процеси (2007) - два тома
 • Наука, култура u идеологија (2008) - два тома
 • Научна u духовна утемељеност друштвених реформи (2009)
 • Култура u образовање – детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе) (2010)
 • Квалитет наставног u научног рада u болоњски процес (2011)
 • Друштво знања и личност: путеви и странпутице (де)хуманизације (2012)
 • Драго Бранковић, Мирчета Даниловић, Слободан Попов (приредили), Технологија, информатика и образовање 7, Зборник са научног скупа 82013)
 • Драго Бранковић (приредио), Живот и дјело Бранка Ракића (2013)
 • Насиље и злостављање младих, зборник са округлог стола (2013)
 • Вриједности и притиврјечја друштвене стварности (2013)
 • 20 година Филозофског факултета, споменица (2014)
 • Критичко мишљење – фактор развоја науке и друштва (2014)
 • Отворени дани психологије, зборник радова са научно-стручног скупа (2015)
 • Миле Илић (приредио), Учитељ у савременој настави (2015)
 • Ђорђе Чекрлија (уредио), Личност и друштво: пожељне особине и друштвене вриједности (2016)
 • Устанак Срба у Херцеговини и Босни (1875 – 1878) (2016)
 • Стање и перспективе истраживања у хуманистичким и друштвеним наукама (2015)
 • Библиографија радова са научног скупа „Бањалучки новембарски сусрети“ од 2000. до 2014.
 • Бањалучки новембарски сусрети 2016. (два тома)
 • Стотину двадесет година од почетка борбе српског народа у Босни и Херцеговини за црквено-школску самоуправу (1896 – 2016) (2017)
 • Хуманистичко и еманципаторско васпитање (2017)


Часописи


 • Радови, бр. 1 (1998)
 • Радови, бр. 2 (1999)
 • Радови, бр. 3 (2000)
 • Радови, бр. 4 (2001)
 • Радови, бр. 5 (2002)
 • Радови, бр. 6 (2003)
 • Радови, бр. 7 (2004)
 • Радови, бр. 8 (2005)
 • Радови, бр. 9 (2006)
 • Радови, бр. 10 (2007)
 • Радови, бр. 11 (2008)
 • Радови, бр. 12 (2009)
 • Радови, бр. 13 (2010)
 • Радови, бр. 14 (2011)
 • Радови, бр. 15 (2012)
 • Радови, бр. 16 (2012)
 • Радови, бр. 17 (2013)
 • Радови, бр. 18 (2013)
 • Радови, бр. 19 (2014)
 • Радови, бр. 20 (2014)
 • Радови, бр. 21 (2015)
 • Радови, бр. 22 (2016)
 • Радови, бр. 23 (2016)
 • Радови, бр. 24 (2017)
 • Радови, бр. 25 (2017)
 • Библиографија часописа Радови, 1 – 20 (1998 – 2014)
 • Стари српски архив, књига I
 • Стари српски архив, књига II
 • Стари српски архив, књига III
 • Стари српски архив, књига IV
 • Стари српски архив, књига V
 • Стари српски архив, књига VI
 • Стари српски архив, књига VII
 • Стари српски архив, књига VIII
 • Стари српски архив, књига IX
 • Стари српски архив, књига X
 • Стари српски архив, књига XI
 • Стари српски архив, књига XII
 • Стари српски архив, књига XIII
 • Ноема, бр. 1 (2016)
 • Ноема, бр. 2 (2016)
 • Ноема, бр. 3 (2017)