class="logo

Институт за хуманистичке и друштвене науке

Институт за хуманистичке и друштвене науке основан је 2016-те године и  подорганизационa је јединица Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци. Разлог његовог оснивања лежи у чињеници да је Филозофски факултет у Бањој Луци водећа високошколска установа у Републици Српској у области филозофије, историје, психологије и педагогије, са преко 100 ангажованих наставника и сарадника, доктора и магистара наука, и са близу 2.000 студената.

       

Правац дјеловања Институа усмјерен је ка теоријским, развојним и примјењеним научним истраживањима из области четири наведене науке, при чему сарадња истраживача из различитих научних области пружа могућност интердисциплинарног и трансдисциплинарног приступа актуелним проблемима у савременом друштву и савременим наукама. Процес и резултати сарадње на Институту огледају се у  изради и ревизији истраживачких пројеката и примјени резултата истраживања у пракси, превасходно кроз одржавање научних скупова, семинара и радионица, као и кроз издавачку дјелатност. Даље, Институт тежи  и успостављању међународне сарадње и укључивању у сродна међународна удружења, имајући у виду да се до озбиљних научних резултата може доћи превасходно укључивањем у актуелне научне токове, како  у региону тако и шире.


16425028601-institut-za-humanisticke-i-drustvene-nauke.png