Основне информације

Уписујући се на други циклус студија на Филозофском факултету у Бањој Луци, студент се заправо уписује на један од шест студијских програма Филозофског факултета:


  1. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФИЛОЗОФИЈЕ
  2. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПЕДАГОГИЈЕ
  3. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПСИХОЛОГИЈЕ
  4. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИСТОРИЈЕ
  5. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ УЧИТЕЉСКОГ СТУДИЈA
  6. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА