Оглас за предмет Ваннаставне активности и културно-јавна дјелатност школе. Наставни план Учитељски студиј.