Огласи

Израда пројекта истраживања

Психологија

Оглас за предмет Израда пројекта истраживања. Наставни план Психологија.

Објављено 17.09.2018. у 08:33

Визуелна пажња, меморија и мишљење

Психологија

Оглас за наставни план Визуелна пажња, меморија и мишљење. Наставни план Психологија.

Објављено 17.09.2018. у 08:27

Koгнитивно-бихејвиорална терапија

Психологија

Оглас за предмет Когнитивно-бихејбиорална терапија. Наставни план Психологија.

Објављено 14.09.2018. у 11:51