Основне информације

Уписујући се на Филозофски факултет у Бањој Луци, на први и други циклус студија, студент се заправо уписује на један од шест студијских програма Филозофског факултета:


 1. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФИЛОЗОФИЈЕ
 2. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПЕДАГОГИЈЕ
 3. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПСИХОЛОГИЈЕ
 4. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИСТОРИЈЕ
 5. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ УЧИТЕЉСКОГ СТУДИЈA
 6. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА


Рјешењем Министарства просвјете и културе Републике Српске (Рјешење број: 07.1-4462/07 од 02.07.2007. године) сви студијски програми Филозофског факултета су лиценцирани и добили дозволу за рад у оквиру Универзитета у Бањој Луци.

Настава се остварује према наставном плану и програму одговарајућих наставних група на нашем Факултету и то у виду предавања (општи и специјални курсеви), вјежби, семинара, консултација, менторског рада, студијске праксе, стручне и педагошке праксе, стручних екскурзија.


Завршетком студија првог циклуса, који траје три или четири године, и чијим завршетком се стиче 180 бодова, односно 240 бодова по Европском систему за пренос бодова (у даљем тексту: ECTS), лице стиче академску титулу и одговарајуће стручно звање у одређеном научном пољу, одређене научне области, уз назнаку броја ECTS бодова.

Листа стручних и академских звања која се стичу завршетком првог циклуса студија на студијским програмима Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци:


 1. Филозофија: Дипломирани професор филозофије са 240 ECTS (четворогодишњи студиј).
 2. Педагогија: Дипломирани педагог са 240 ECTS (четворогодишњи студиј).
 3. Психологија: Дипломирани психолог са 180 ECTS (трогодишњи студиј).
 4. Историја: Дипломирани професор историје са 240 ECTS (четворогодишњи студиј).
 5. Учитељски студиј: Дипломирани професор разредне наставе са 240 ECTS (четворогодишњи студиј).
 6. Предшколско васпитање: Дипломирани васпитач предшколске дјеце са 180 ECTS (трогодишњи студиј).


Након завршеног првог циклуса студија кандидат може уписати на овом Факултету и други циклус који траје једну годину (60 ECTS) или двије године (120 ECTS) у зависности од трајања првог циклуса.