Predavanje Duška Lepira

Predavanje ima za cilj da prije svega prikaže praktičnu primjenu različitih Biofidbek/Neurofidbek metoda u svrhe pripreme za vrhunsku izvedbu (peak performance) ali i da ukaže na njihov potencijal za unapređenje zdravlja.

U prvom dijelu predavanja predstavićemo 4 faze u proceduri sprovođenja datih metoda i to od inicijalne teoretske spoznaje, zatim testiranja/intervjuisanja, preko analize rezultata i kreiranja programa pa sve do samog izvođenja treninga. 

Drugi dio rezervisan je upravo za detaljniji uvid u 4 fazu - izvođenje treninga, gdje će biti demonstrirani protokoli za unapređenje različitih bioloških procesa. Kroz rezultate koje su postigli sportisti analiziraće se utilitarna vrijednost metoda, a kroz različite primjere govoriće se o potrebi za idiografskim pristupom u radu. 


Predavanje dr Duška Lepira


Published 10/15/2018