Obavještenje za studente upisane po Zakonu o Univerzitetu

Obavještavamo studente Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, upisane po Zakonu o Univerzitetu, da zahtjev za regulisanje statusa studenata mogu podnijeti do 16.10.2018. godine. Regulisanje statusa studenata u školskoj 2018/2019. godini podrazumijeva prelazak na novi nastavni plan uz priznavanje ispita položenih po ranijem nastavnom planu.

Studenti koji su položili sve ispite imaju mogućnost da odbranu diplomskog rada realizuju u toku mjeseca oktobra 2018. godine.

Za studente koji su upisani po Zakonu o Univerzitetu a nisu u zadnje dvije ili više godina regulisali status, ukoliko ne podnesu Zahtjev, predviđeno je da gube status studenta .


D E K A N A T

Published 10/05/2018