Prvi Akademski čas

Obavještenje,
Prvi Akademski čas za studente prve godine Filozofskog fakulteta je u ponedjeljak, 8.10.2018. godine sa početkom u 9,00 časova, prema rasporedu za svaki studijski program:
Studijski program Filozofija: učionica br. 317
Studijski program Psihologija: učionica br. 104
Studijski program Istorija: učionica br. 304
Studijski program Učiteljskog studija: amfiteatar br. 216
Studijski program Pedagogija: učionica br. 217
Studijski program Predškolsko vaspitanje: učinica br. 301
Nastava za studente ostalih studijskih godina počinje u ponedjeljak, 15.10.2018. godine prema utvrđenom rasporedu predavanja i vježbi.


Published 10/03/2018