Rezultati kvalifikacionog ispita za II ciklus studija u trećem roku

Rang lista za Učiteljski studij je na sljedećem linku

Rang II ciklus Učiteljski studij


Rang lista za studij Psihologije je na sljedećem linku 

Rang II ciklus Psihologija


Rang lista za studij Istorije je na sljedećem linku

Rang II ciklus Istorija

Published 09/28/2018