Predavanje Katarine Gotić

U organizaciji Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju
i Katedra za psihologiju
01. oktobara 2018. (u 14.00 u čionici 103) održaće se predavanje Katarine Gotić sa Univerziteta u Tibingenu, MEG Centar na temu NEUROFIDBEK: STVARNOST ILI SAN?

Published 09/28/2018