Produžena saradnja sa međunarodnim psihoanalitičkim Univerzitetom u Berlinu

Saradnja sa Međunarodnim psihoanalitičkim univerzitetom u Berlinu (IPU - https://www.ipu-berlin.de/), koja se odvija u sklopu programa međunarodne razmjene Erasmus+, zvanično je produžena na period od 2018. do 2020. godine. U sklopu ove saradnje brojni nastavnici, saradnici i studenti Filozofskog fakulteta već su boravili na IPU radi stručnog usavršavanja ili razmjene. Nastavak saradnje donosi nove razmjene administrativnog i nastavnog osoblja, nove studentske stipendije, te novu mogućnost obavljanja prakse (internship) tokom razmjene.


Published 09/10/2018