Cabinet

306

Phone

051/322-780 // Локал 129

E-mail

stojanka.luzija@ff.unibl.org

Subjects

Islamization on the Balkan Peninsula from the middle of XV to the beginning of XIX century

Serbian and South Slavic history (from middle of XV to beginning of XIX century) 1

Roman Curia and the Balkan Peninsula from the middle of XV to the beginning of XIX century

Serbian and South Slavic history (from the middle of XV to beginning of XIX century) 2

Balkan history of XV- XIX century

Religious communities in Bosnia and Herzegovina in modern history

History of the Ottoman Empire

Methodology of scientific research of Balkan history of XV- XIX century

The legal system, religious changes and the status of non-Muslims in the Ottoman Empire

A tax system on the Balkans XV–XIX century

Montenegro from the fall under Turkish rule to 1851

Bosanska Krajina in modern history

Narrow scientific field

National history

Biography

Stojanka (Nikola) Luzija was born on 10th August 1982 in Banja Luka. She graduated at History Department of Faculty of Philosophy in Banja Luka. In 2011 she defended the master thesis titled German agrarian colonies in Bosnia and Herzegovina (1878-1914) at History Department of Faculty of Philosophy in Belgrade.

From 2012 to 2015 she worked as history teacher in elementary and high schools in Prnjavor.  She has been engaged at the Faculty of Philosophy since March 2015 as an assistant lecturer on the subject of Serbian and South Slavic history from the middle of XV to beginning of XIX century I and Serbian and South Slavic history from the middle of XV to beginning of XIX century II and on several subjects of the second cycle of studies.

She took part in the work of the round table Uprising of Serbs in Herzegovina and Bosnia 1875-1878 and the scientific conference Banjaluka November Meetings 2017.

Bibliography

Лужија, С. (2013). Њемачке аграрне колоније у Босни и Херцеговини (1878-1914), Бања Лука: Арт принт.

Лужија, С. (2016). Бечки лист Neue Freie Presse о питању Босне и Херцеговине на Берлинском конгресу, У зборнику радова: Устанак Срба у Херцеговини и Босни 1875-1878. године, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет Бања Лука, 125-135.

Лужија, С. (2016). О покушају Срба да оснују штедионичку задругу у Добруну, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, 8, 267-278.

Лужија, С. (2017). Утицај покрета за црквено-школску аутономију на формирање српске политичке елите у покрајинама Босни и Херцеговини, Стотину двадесет година од почетка борбе српског народа у Босни и Херцеговини за црквено-школску самоуправу (1896-2016), Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, 119-128.

Лужија, С. (2017). Објављени извори из XVIII вијека о Бањалучком боју 1737. године, Радови. Часопис за хуманистичке и друштвене науке, 105-115.

Лужија, С. (2017). Биљешке о дјечијим заразним болестима у „Љетопису“ Мула Мустафе Башескије, Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, 9, 61-67.