Педагогија

Васпитање је љубав и узор, иначе није ништа.

( Ј. Х. Песталоци)


Зашто се бавити педагогијом и зашто дозволити педагогији да се бавим нама? Студенти студијског програма педагогије активно трагају за одговорима на бројна питања: који су изазови пратили педагогију кроз историју, како „педагошки ићи у сусрет” дјеци, младима и одраслима, како ненасилно комуницирати, како васпитање и образовање организовати у свијету преплављеном разноврсним медијима, које су специфичности васпитања и система образовања различитих држава, које одговоре дају методике и дидактика, како савјетовати оне који имају одређене потешкоће (у развоју, у учењу, у понашању), како поучавати оне који су завршили формално образовање, како истраживати педагошке феномене, како квалитетно „искористити” слободно вријеме и још многа друга. У свему томе им помажу наставници и сарадници. Педагошки тактично их подстичу да стекну квалитетна знања и искуства, да спознају да учење не мора бити мучење и да своју педагошку мисију започну на факултету, али и да је наставе након формалног образовања, кроз неформално и информално образовање. Омогућено им је да своје право на образовање остваре кроз три циклуса студија (основне, мастер и докторске). Успјех будућих генерација великим дијелом детерминисан је њиховим опредјељењем да наставе да уче и да се усавшавају, могућношћу да се баве оним што их испуњава и чини јединственим. Зато има смисла да се бавимо педагогијом и да се педагогија бави нама.  

First year
Subject name Sem. Status L P ECTS
Intercultural education IX R 2 2 5
Permanent education IX R 2 2 5
Qualitative research in pedagogy IX R 2 3 5
Education for democracy IX R 2 2 5
Pedagogic future studies IX R 2 2 5
Institutional pedagogy IX E 1 1 3
Psychology of talent and creativity IX E 1 1 3
Master thesis IX R 0 0 0
Contemporary developments in pedagogy X R 2 1 4
Teaching methods of education for democracy X R 1 2 3
Docimology X R 1 1 3
Business pedagogical culture X R 2 2 4
Media pedagogy X E 1 1 3
Case study X E 1 1 3
Master thesis X R 4 7 13