Историја

„Историја је свјетлост истине (Historia est lux veritatis)“

 

Од свог настанка, са самим утемељењем Филозофског факултета у Бањој Луци, 1994. године, Студијски програм Историја је настојао да буде расадник знања и вјештина. Прешавши дуг пут са многобројним турбуленцијама, Студијски програм Историја је израстао у најреспектабилнију историографску институцију на простору Републике Српске, са тренутно 20 стално запослених наставника и сарадника. Константним процесом подмлађивања овај студијски програм је данас дошао у позицију да врло оптимистично може посматрати своју институционалну будућност, што се рефлектује управо кроз врло перспективан стручни кадар. Иако је централна оријентација студијског програма усмјерена према комплексним историјским истраживањима, једна од његових основних снага лежи и у широко постављеној мултидисциплинарној еластичности, што омогућује широк дијапазон сарадње са другим наукама. Запосленици Студијског програма Историја су усмјерени према различитим аспектима међународне сарадње, што резултира ефикасним пројектним резултатима и софистицираним експертским усавршавањима. Атмосфера флексибилности и толеранције дјелује подстицајно на студенте, те су односи у оквиру Студијског програма Историја идеални за развој заједничких напора према остварењу есенцијалних циљева историјске науке. 

First year
Subject name Sem. Status L P ECTS
Methodology of research in the field of ancient history IX R 2 1 4
Старогрчки језик IX R 2 2 5
Institutional, social and cultural history of the Greek world of classical and Hellenistic period IX R 3 2 6
Ancient historiography IX E 3 2 5
Ancient epigraphic IX E 3 2 5
Methodology of scientific research of medieval history IX R 2 1 4
Medieval Latin language IX R 2 2 5
General history of the middle ages with historiography IX R 3 2 6
Christianity in the middle ages IX E 2 2 5
Medieval civilization (selected chapters) IX E 2 2 5
National history of the middle ages IX E 2 2 5
Methodology of scientific research of medieval history IX R 2 1 4
National history of the middle ages IX R 3 2 6
Old Slavic language with Cyrillic paleography IX R 2 2 5
General history of the middle ages IX E 2 2 5
History of Byzantium IX E 2 2 5
Historical geography of medieval Serbia and Bosnia IX E 2 2 5
Society in medieval Serbia and Bosnia IX E 2 2 5
Title of district prefect in medieval Bosnia and Serbia IX E 2 2 5
Byzantium sources and development of Byzantology IX R 3 2 6
General history of the middle ages IX E 2 2 5
Christological disagreements in Byzantine IX E 2 2 5
Methodology of scientific research of Balkan history of XV- XIX century IX R 2 1 4
Balkan history of XV- XIX century IX R 4 2 6
History of the Ottoman Empire IX R 2 2 5
Sources for history of the Ottoman Empire and the foundations of Ottoman diplomacy IX E 2 2 5
The legal system, religious changes and the status of non-Muslims in the Ottoman Empire IX E 2 2 5
A tax system on the Balkans XV–XIX century IX E 2 2 5
Methodology of scientific research of modern history IX R 2 1 4
General history of modern times IX R 3 2 6
European culture in modern history IX E 2 2 5
Latin language with Latin paleography IX R 2 2 5
Byzantine after Byzantine – the history of Byzantine heritage after year 1453 IX E 2 2 5
History of the Habsburg Monarchy from 1437 to 1867 IX E 2 2 5
Transformation of religion in modern history IX E 2 2 5
Methodology with historiography of modern history IX R 2 1 4
History of Serbian people in modern times IX R 3 2 7
History of Bosnia and Herzegovina from the beginning of XIX century to 1918 IX R 2 2 5
History of Serbian and South Slavic idea IX E 2 2 5
Religious communities in Bosnia and Herzegovina in modern history IX E 2 2 5
Private life of Serbs in XIX century IX E 2 2 5
Methodology of scientific research of modern history IX R 2 1 4
General modern history – key political and social phenomena IX R 3 2 6
History of Eastern Europe IX R 2 2 5
Modern Balkans IX E 2 2 5
History of Central Europe IX E 2 2 5
Russian XX century-society and politics IX R 2 2 5
Methodology of modern history IX R 2 1 4
General modern history- key political and social phenomena IX R 3 2 5
National modern history (to 1945) IX R 3 2 6
History of Serbian Orthodox Church in XX century IX E 2 2 5
Historiography of Yugoslav state IX E 2 2 5
Serbs in II World War (1941-1945) IX E 2 2 5
Bosanska Krajina in modern times IX E 2 2 5
Institutional, social and cultural history of Ancient Rome X R 3 2 5
Danube-region and Balkan provinces of the Roman Empire X E 3 2 5
Late Roman Empire X E 3 2 5
Auxiliary historical sciences with Latin paleography X R 3 2 5
Everyday life in the middle ages X E 3 2 5
Crusades X E 3 2 5
History of Byzantium X E 3 2 5
Bosanska Krajina in the middle ages X E 3 2 5
Cultural heritage of Serbian people in the middle ages X E 3 2 5
Diplomacy in medieval Bosnia and Serbia X E 3 2 5
Provincial rulers in Bosnia X E 3 2 5
The Mediterranean and the Balkan hinterland in the Middle Ages X E 3 2 5
Byzantium and Bosnia X R 3 2 5
Epoch of paleologists X E 3 2 5
Fear in Byzantium X E 3 2 5
Byzantine – Serbian relations in XII-XV centuries X E 3 2 5
History of Serbian people XV-XIX century X R 3 2 5
Eastern question X E 3 2 5
Bosnia and Herzegovina under the Ottoman (Turkish) rule X E 3 2 5
Montenegro from the fall under Turkish rule to 1851 X E 3 2 5
Military Frontier, Croatian countries and Republic of Ragusa XVI- XIX century X E 3 2 5
Auxiliary historical sciences X R 3 2 5
Bosanska Krajina in modern history X E 3 2 5
History of geographical discoveries from late XV to early XVIII century X E 3 2 5
History of European diplomacy from late XV to early XIX century X E 3 2 5
History of Yugoslav idea in modern history X E 3 2 5
General history of modern times from late XVIII century to 1914 X E 3 2 5
Serbian people in international relations in XIX and early XX century X E 3 2 5
Cultural heritage of Serbs in modern history X E 3 2 5
Eastern question in XIX and early XX century X E 3 2 5
History of Western Europe X R 3 2 5
Propaganda in XX century X E 3 2 5
American XX century X E 3 2 5
History of European Union X E 3 2 5
National modern history (after 1945) X R 2 2 5
Bosnia and Herzegovina in Yugoslav federation X E 2 2 4
National historical demography of modern times X E 2 2 4
History of political parties in Yugoslavia and Republic of Srpska X E 2 2 4
History of Republic of Srpska X E 2 2 4
Independent research work X R 0 0 10
Master thesis X R 0 0 20