Филозофија

„Путевима знања вођени мудрошћу“


Студирати филозофију, не значи бавити се само њеном историјом, већ стицати вјештине критичког мишљења како бисмо на прави начин сагледали свијет у коме живимо. Својим теоријама, концептима и појмовима филозофија представља темељ за све остале науке, посебно друштвено-хуманистичке. Њено вишевијековно континуирано трајање у различитим формама образовања открива, не само богатство свеукупног научног знања, већ показује и у којој мјери је ријеч о научном пољу која се развија у складу са историјским и друштвеним промјенама. 

 

Посебну улогу филозофија има данас на почетку 21. вијека када се, послије дигиталне револуције, суочавамо са новим питањима о смислу људске егзистенције, новим моралним дилема, преиспитивањем основа језика и мишљења, питањима о односу виртуелног и стварног. Изградити критичко и независно мишљење које ће бити представљено јасним аргументима и данас је важно за сваку област живота. Иако је студиј филозофије формално усмјерен ка стицању дипломе за будуће професоре у средњим школама, знање које се стиче примјењиво је у многим сферама друштва као што су – медији, цивилно друшто, јавне институције и установе или као основа за даљи научно-истраживачки рад како у оквиру других научних дисциплина тако и у интердисциплинарним областима.

First year
Subject name Sem. Status L P ECTS
Modern philosophy 1 VII R 2 2 6
Modern aesthetic theories VII R 2 2 6
Modern ethic theories VII R 2 2 6
Modern ontology theories VII R 2 2 6
Philosophy of culture VII E 2 2 6
Analytical philosophy VII E 2 2 6
Postmodern thinking VII E 2 2 6
Hermeneutics VII E 2 2 6
Modern philosophy 2 VIII R 2 2 6
Philosophical anthropology VIII R 2 2 6
Philosophy of art VIII R 2 2 6
Political philosophy VIII R 2 2 6
Applied ethics VIII E 2 2 6
Philosophy of language VIII E 2 2 6
Second year
Subject name Sem. Status L P ECTS
Modern philosophy of subjectivity IX R 2 2 7
Existential anthropology IX R 2 2 7
Philosophy of technique IX R 2 2 7
Philosophical basis of pedagogy IX R 2 0 5
Feminist philosophy X E 2 2 7
Critical theory of society X E 2 2 7
Master thesis X R 0 0 20
Marxist philosophy X E 2 2 7