Експериментална психологија

Лабораторија за експерименталну психологију – ЛЕП-БЛ


Лабораторија за експерименталну психологију – ЛЕП-БЛ је научна јединица Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, која дјелује у оквиру Катедре за психологију. Формално је почела са радом у јуну 2017. године. Своје активности реализује кроз три поља дјеловања: истраживања, едукацију и дисеминацију знања.


У лабораторији се примарно проучавају разноврсни когнитивни, мотивациони и емоционални процеси. Иако су експерименталне студије у фокусу рада лабораторије, његује се мулти-методски приступ, како би се у што већој мјери расвијетлили истраживани феномени.

Студенти, укључени у истраживања која се реализују у оквиру лабораторије, могу да унаприједе своја знања из експерименталне психологије, примјене научног метода, као и да побољшају своје академске вјештине.


Један од основних циљева Лабораторије је и популаризација науке, кроз научни дијалог са академском заједницом и упознавање шире јавности са емпиријским чињеницама о важним друштвеним темама.

Чланови Лабораторије су, тренутно, наставници, сарадници и студенти Филозофског и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци.


Е-пошта: info.lepbl@ff.unibl.org

15396096861-eksperimentalna-psihologija.png