Библиотека


15428783491-biblioteka.png Мр Драган Драгомировић

шеф библиотеке


Тел: +387 51 322 780 // Локал 147

mail: dragan.dragomirovic@ff.unibl.org15396106982-biblioteka.png

Бојан Пајић

библиотекар


Тел: +387 51 322 780 // Локал 147

mail: bojan.pajic@ff.unibl.org


15396106983-biblioteka.png

Нада Костадиновић

виши књижничар


Тел: +387 51 322 780 // Локал 147

mail: nada.kostadinovic@ff.unibl.org


15396106984-biblioteka.png

Михаел Ресановић

библиотекар


Тел: +387 51 322 780

mail: mihael.resanovic@ff.unibl.org


15396106985-biblioteka.png

Неђо Малешевић

библиотекар


Тел: +387 51 322 780

mail: nedjo.malesevic@ff.unibl.org


БИБЛИОТЕКА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА


Развојни пут библиотеке Филозофског факултета у Бањој Луци има зачетке још у библиотеци Учитељске школе (1925. год.), односно у библиотеци Више педагошке школе у Бањој Луци (1950. год.), чије је фондове књига и часописа наслиједила најприје Педагошка академија, а затим и новоосновани Филозофски факултет (1994. год.). Ове библиотеке имале су завидан фонд стручних књига из разних области науке, велики број књига из домаће и свјетске књижевности, као и богат и разноврстан фонд периодике.


Библиотека Филозофског факултета посједује велики број вриједних рјечника, енциклопедија, као и одређени број старих и ријетких књига, које датирају из XIX вијека и чувају се као раритети. У протеклих двадесет година (1994–2014), библиотека је обогаћена великим бројем књига и часописа. Иако су материјални услови веома ограничени, свесрдним залагањем руководства Факултета, као и појединих професора, те издавача, фонд библиотеке је сваким даном богатији и значајнији.


Од оснивања Филозофског факултета 1994. године, па до 2009. године, када је факултет са локације у Улици бана Милосављевића пресељен у Студентски град (кампус), те је Филозофски факултет раздвојен на три факултета – Филозофски, Филолошки и Факултет политичких наука, библиотеку су користили сви редовни и ванредни студенти, постдипломци и запослени на сва три факултета, тј. укупан број корисника био је око 7.000. Године 2013, кад је Факултет политичких наука прешао у властити простор, одвојен је дио библиотеке који према садржајима припада политичким наукама (око 2.500 књига и 35 наслова часописа), те библиотеку Филозофског факултета од тог момента користе редовни и ванредни студенти, постдипломци и запослени на Филозофском и Филолошком факултету, тј. око 5000 корисника.


Фонд библиотеке Филозофског факултета у овом моменту чини око 70.000 примјерака књига (научне монографије, уџбеници, приручници, стручне књиге, домаћа и страна књижевност, енциклопедије, рјечници, лексикони), те око 10.000 примјерака часописа. Библиотека има читаоницу, која располаже са 70 читаоничких мјеста, са пет рачунара, од којих се три налазе у читаоници на услузи корисницима, а два користе запослени.


У библиотеци тренутно раде три библиотекара и један виши књижничар. Библиотекари Неђо Малешевић, Бојан Пајић и руководилац библиотеке Милка Лабус имају високу стручну спрему (VII степен), а виши књижничар Нада Костадиновић има вишу стручну спрему (VI степен).


Фонд књига Филозофског факултета у читаоници могу да користе и студенти осталих факултета Универзитета у Бањој Луци.