class="logo

Алумни центар

Иницијатива за оснивање Алумни центра Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци је покренута у јануару 2020. године. Сврха оснивања Алумни центра Филозофског факултета је стварање трајних веза између Факултета и његових студената након завршетка студија, те њихово активније укључивање у рад Факултета, а са циљем његовог бржег и обухватнијег развоја. Главни циљеви покретања Алумни центра су:  


 • Креирање базе дипломираних студената, магистара и доктора наука Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци;
 • Унапређење наставних планова и програма на основу сугестија и искустава алумниста;
 • Унапређење наставног процеса кроз активно учешће алумниста у виду гостујућих предавача;
 • Обогаћивање садржаја на Факултету кроз додатне активности, реализоване на основу приједлога алумниста; 
 •  Креирање бољих услова за реализацију практичне наставе студената Филозофског факултета кроз подршку алумниста и установа у којима су они запослени;
 • Боље повезивање и сарадња Филозофског факултета са другим јавним, приватним и невладиним институцијама у којима су ангажовани бивши студенти;
 • Подстицање иницијатива и политика које ће отворити нове могућности за већу запошљивост дипломаца Филозофског факултета;
 • Унапређење рада и каријере самих алумниста кроз умрежавање, узајамну подршку и размјену искустава ;
 • Укључивање алумниста у професионална усавршавања која се организују на Филозофском факултету те друге погодности попут кориштења библиотеке, издавачке дјелатности Факултета итд.;
 • Ефикасније организовање генерацијских окупљања алумниста;
 • Сарадња Алумни центра Филозофског факултета са другим Алумни удружењима везаним за област друштвених и хуманистичких наука у земљи и свијету.  


Редовним чланом Алумни центра Филозоског факултета могу постати сви они који су дипломирали, магистрирали или докторирали на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци. Чланство се остварује добровољним потписивањем приступнице или онлине регистарцијом, чиме се прихватају циљеви, права и обавезе утврђени посебним актом Алумни центра. Чланство Алумни центру је бесплатно. Посебним актима и процедурама су дефинисана права, обавезе и структура Алумни центра. 


Контакт особe за Алумни центар Филозофског факултета:

Проф. др Сања Радетић Ловрић, sanja.radetic-lovric@ff.unibl.org

Проф. др Драженко Јоргић, drazenko.jorgic@ff.unibl.org