Стручни испит-обавјештење о преузимању увјерења

О термину преузимања увјерења о положеном стручном испуту, више у прилогу.

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.