Продужен рок за упис

Рок за упис је продужен. Упис (без накнада) ће се вршити до 13.10.2017.год.

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.