Обавјештење о одржавању стручног испита

Кандидати који пријављују стручни испит треба да доставе комплетну документацију (пријава установе, мишљење ментора, мишљење наставничког/стручног вијећа, уговор о раду (волонтирању), овјерена копија дипломе и уплата) од 03.10. до 12.10.2016.године на адресу Филозофског факултета, Булевар војводе Петра Бојовића 1а, Бања Лука, са назнаком за стручне испите.

Наруџбеницу за полагање стручног испита послати на факс факултета (051/325-811) уз обавезан ЈИБ број (ако установе својим радницима плаћају стручни испит). За кандидате који су у току студија полагали психологију и педагогију уплаћује се 330,00 КМ, а кандидати који нису полагали те испите уплаћују 430,00 КМ. Напомињемо да сви кандидати морају имати 1 ГОДИНУ приправничког (волонтерског) стажа.

Важна напомена: Уплата подлијеже обрачуну ПДВ-а, па је због тога ОБАВЕЗНО уз потребну документацију приложити доказ о уплати (школе би требале раније планирати средства). Документацију без доказа о уплати нећемо примати

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.