Јавна панел дискусија

Филозофски факултет, Универзитета у Бањој Луци у сарадњи са фондацијом Friedrich Ebert Stiftung, у оквиру научно-истраживачког пројекта

„Пожељне особине политичара у изборној 2016 у БиХ“ организују 14.04. 2016. године јавну панел дискусију на којој ће се анализирати досадашње истраживачке активности и њихови резултати. Циљ панел дискусије је да се размотре досадашњи резултати и да се на основу њих утврди оптималан приступ њховом тумачењу и кориштењу у образовно-васпитном и јавном животу грађана.  

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.