Наставно особље - стални радни однос

Др АРСОВИЋ Зоран редовни професор http://unibl.org/fis/zaposlen/1625
Др БАБИЋ Борис доцент http://unibl.org/fis/zaposlen/1626
Др БАЊАЦ Мирко ванредни професор http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/3120
Др БОГОЈЕВИЋ Светозар редовни професор http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1627
Др БЕШТИЋ-БРОНЗА Славојка доцент http://unibl.org/fis/zaposlen/1630
Др БОРОЈЕВИЋ Светлана доцент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1628
Др БРАНКОВИЋ М. Бошко доцент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/3171
Др БРАНКОВИЋ Драго професор емеритус  
Др БУНДАЛО Душанка доцент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/3121
Др БРОНЗА Боро ванредни професор http://unibl.org/fis/zaposlen/5511
Др БУХА Алекса професор емеритус  
Др ВАСЕЛИЋ Нада ванредни професор http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/3166
Др ВАСИЋ Д. Драгиша доцент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/3592
Др ВИЛИЋ Наташа доцент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1631
Ма ВУЈИЋ Тања виши асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1633
Др ГАЈИЋ Љубомир редовни професор http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1635
Др ДИМИТРИЈЕВИЋ Страхиња доцент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1637
ДОШЛИЋ Дејан асистент  
Ма ДРАГИЋ Желимир виши асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/3168
Мр ДРАГИЧЕВИЋ Павле виши асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1638
Др ДРИНИЋ Мирослав ванредни професор http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1639
Др ДРОБАЦ Милица доцент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1677
Др ДУШАНИЋ Срђан ванредни професор http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1640
Др ЂУКИЋ Остоја редовни професор  
Др ЖИВАНОВИЋ Миодраг редовни професор  
Др ЗЕЧЕВИЋ Ивана ванредни професор http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1644
Мр ЗИРОЈЕВИЋ Татјана виши асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1645
Др ИЛИЋ Миле редовни професор http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1646
Др ЈЕЊИЋ Славиша доцент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1647
Мр ЈЕРКОВИЋ Љиљана виши асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1648
Др ЈОРГИЋ Драженко ванредни професор http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1649
Ма КАНТАР Дејан виши асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/5365
Др КАРАПЕТРОВИЋ Милена ванредни професор http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1650
Мр КЕВИЋ-ЗРНИЋ Сњежана виши асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/3127
Др КЕРОВИЋ Радивоје редовни професор http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1651
Мр КНЕЖЕВИЋ Мартина наставник страног језика http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/5688
Др КОЗАР Илија ванредни професор  
Мр КОСТАДИНОВИЋ-РАЧИЋ Александра виши асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1653
Ма КРНЕТА Мила асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/5469
Др КРНЕТИЋ Игор доцент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1654
Др КУЉАНИН Бранимир редовни професор http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1656
Мр ЛАКЕТА Саша виши асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1657
Др ЛАКИЋ Синиша доцент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1658
Др ЛАТИНОВИЋ Горан доцент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1659
Ма ЛУЖИЈА Стојанка асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/5466
Ма ЛУКИЋ Сандра виши асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/3126
Др ЉУБИШИЋ Сања доцент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1661
Ма МАНОЈЛОВИЋ Маркус виши асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/5357
Др МИКАНОВИЋ Бране ванредни професор http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1662
Др МИЛОСАВЉЕВИЋ Бранко професор емеритус  
Др МИЛОШЕВИЋ Боривоје доцент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1663
Др МИЛУТИНОВИЋ Љубомир ванредни професор http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1664
Мр МИРКОВИЋ Биљана виши асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/5209
Др МИХАЈЛОВИЋ Татјана ванредни професор http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1636
Др МИХАЉЧИЋ Раде професор емеритус  
Ма ОЖЕГОВИЋ Никола асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/5468
Мр ПАРТАЛО Драган виши асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1665
Мр ПАРТАЛО Сања виши асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1666
Др ПАШИЋ Милена ванредни професор http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1667
ПОПОВИЋ Кристијан асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/3169
Др ПРИБИШЕВ-БЕЛЕСЛИН Тамара ванредни професор  
Др ПРТИЈА Слободанка доцент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1668
Др РАДЕТИЋ-ЛОВРИЋ Сања ванредни професор http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1660
Ма РАТКОВИЋ Дарко виши асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/5211
Др САВАНОВИЋ Жељко доцент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/2379
Др СКОПЉАК Маргарета доцент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1669
Мр СЛАДОЈЕВИЋ-МАЛЕШ Милијана виши асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1670
Мр СМАИЛАГИЋ Биљана виши асистент  
Др СМИЉАНИЋ Аранђел доцент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1672
Мр СОЛДАТ Олег виши асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1673
Др СТАНКОВИЋ-ЈАНКОВИЋ Тања ванредни професор http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1674
Мр СТОЈАНОВИЋ Горан виши асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1676
Мр СТОКИЋ-ПЕНДА Андријана   http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/5761
Ма СУБИЋ Радован асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/5467
СУЗИЋ Анкица асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/5271
Др СУЗИЋ Ненад редовни професор http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1679
Др ТУРЈАЧАНИН Владимир ванредни професор http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1680
Др ТУТЊЕВИЋ Славица доцент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1681
Др ХАЏИЋ Александра доцент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1655
Мр ЦВИЈЕТИЋ Обрад виши асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/3170
Др ЧЕКРЛИЈА Ђорђе доцент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1682
Др ШАЈИН Жељка доцент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/1683
Мр ШАРИЋ Жељко виши асистент http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/3125
Др ШИНДИЋ Александра ванредни професор http://unibl.org/sr/fis/zaposlen/3167

 


©2016 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ.